ಚಳುವಳಿಗಾರ, ಬಂಡಾಯಗಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರು

ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಬರಹಗಾರರು ಭಕ್ತಿಯ ಹರಕಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಪುರಾಣಗಳು, ಕಾವ್ಯಗಳು, ರಗಳೆಗಳು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಬರದಲ್ಲಿಯೆ…

ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡ ಕಾರಣ, ವೇದ ನಡನಡುಗಿತ್ತು

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮಗಳನ್ನು, ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿದವರು ಪಂಡಿತರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಎಂಬ ನಂಬುಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ…

ತನ್ನ ತಾ ತಿಳಿದಡೆ ತಾನೇ ದೇವನೋಡಾ

ಒಮ್ಮೆ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದೇವರೆಂದರೆ ಯಾರು? ದೇವರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ? ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ…

ರಂಭೆಯ ನೆನೆದಡೆ ಕಾಮದ ಕಳವಳವಡಗುವುದೆ ಅಯ್ಯಾ ?

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮೂಲೆ ಸೇರುವವರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಒಂದೆರಡು ಕಷ್ಟಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದರಂತೂ ಅವರ…

ಜೀವನ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಸಂಗಮ

ಜೀವನ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಸಂಗಮ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸಮಿಶ್ರಣ. ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಏಣಿ ಆಟ. ಯಾರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದೆಯೋ ಆತ ಖಂಡಿತ ಬದುಕನ್ನು…

ಅಮ್ಮ ನೆನಪಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಜೀವನೋತ್ಸಹ !

ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಜನವರಿ 11 ಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು.ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ದ ಜೊತೆ…

ಕರ್ಮ ಸಿದ್ದಾಂತವೆಂಬುದೊಂದು ಭ್ರಮೆ !

ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮೆ,ಸುಳ್ಳು ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಲುಕದಿರಿ, ಸಹಜ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ವಿಲ್ಲ, ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ವಿಲ್ಲ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಇದೆ,…

ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ.

ಶ್ವಾನಜ್ಞಾನ,ಗಜಜ್ಞಾನ,ಕುಕ್ಕುಟಜ್ಞಾವೆಂಬ ಜ್ಞಾನತ್ರಯಂಗಳೇನಾದುವು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಶ್ವಾನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಬಲ್ಲವು. ಆನೆಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ…

ಮಹೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾನವನ ಎರಡು ಕಣ್ಣು, ಕಾಲು, ಕೈ, ಕಿಡ್ನಿ, ಕಿವಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಿಮಗೆ…

ಜನ ಮೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆದರೆ ಚೆಂದ

ಉಂಡರೆ ಭೂತನೆಂಬರು, ಉಣದಿದ್ದರೆ(ಜಾತಕ)ನೆಂಬರು ಭೋಗಿಸಿದರೆ ಕಾಮಿಯೆಂಬರು, ಭೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಿ ಎಂಬರು. ಊರೊಳಗಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರಿ ಎಂಬರು. ಅಡವಿಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಮೃಗಜಾತಿಯೆಂಬರು. ನಿದ್ರೆಗೈದರೆ…

error: Content is protected !!