ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಯೊಂದೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಹಲವು ಸಲ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ !

ಎದ್ದೇಳು ! ನಿರ್ಭೀತನಾಗು ! ಬಲಾಢ್ಯನಾಗು ! ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊತ್ತುಕೊ. ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನೀನೇ…

ಬೇಡುವಾತ ಜಂಗಮನಲ್ಲ, ಬೇಡಿಸಿಕೊಂಬಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ

ಬೇಡುವಾತ ಜಂಗಮನಲ್ಲ, ಬೇಡಿಸಿಕೊಂಬಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳ ನಿಜಾರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ಒಂದೇರೀತಿ ಬಳಸುವುದುಂಟು. ದಾಸೋಹ',ದಾನ’ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ದಾನ…

ಜಗತ್ತಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ

ಜಗತ್ತಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಶಹಾಪುರ : 25 : ಜಗತ್ತಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ…

ನಿಷ್ಠುರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರಣೆ ಸತ್ಯಕ್ಕ

ಸ್ತ್ರೀ ವಾದಿ ಶರಣೆ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಸತ್ಯಕ್ಕ ೧೨ ನೇಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಷ್ಠುರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಶರಣೆ.ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ…

ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ೨೫ ರಂದು ಬಸವ ಬೆಳಕು- ೯೭

ಶಹಾಪುರ : ದಿನಾಂಕ 25 ಮಾರ್ಚ 2021 ರ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30 ಕ್ಕೆ ಬಸವಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ…

ಫರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸುವ‌ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು !

ಗುರುವೇನು ಮಹಾ!:ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಮರೆತವರು ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಕಂಥೆ ತೊಟ್ಟವ ಗುರುವಲ್ಲ,ಕಾವಿ ಹೊತ್ತವ ಜಂಗಮನಲ್ಲಶೀಲ ಕಟ್ಟಿದವ ಶಿವಭಕ್ತನಲ್ಲನೀರು ತೀರ್ಥವಲ್ಲ, ಕೂಳು ಪ್ರಸಾದವಲ್ಲಹೌದೆಂಬವನ…

ಮಾಗಿದಂತೆಲ್ಲ ಮಗುವಂತಾದವರು ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ

ಮಾಗಿದಂತೆಲ್ಲ ಮಗುವಂತಾದವರು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರವಂತು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ,ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ತರ…

ಜಂಗಮವೆಂದರೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು

ಅಷ್ಟಾವರಣ ಶರಣರು ಕಂಡ ಜಂಗಮ ಜಂಗಮ ಎಂದರೆ ಅನಂತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಚೈತನ್ಯ. ಜಂಗಮ ಎಂದರೆ ಚೈತನ್ಯರೂಪಿ ದೇವರು, ಜಂಗಮ ಎಂದರೆ…

ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಂಗಮ, ಸ್ವಾಮಿ, ಜಗದ್ಗುರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು

`ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ’ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ' ಎನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಶ್ರೀ ಬಸವ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಈ…

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳೆ : ಮಾತಾಜಿ

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೈದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಹಾಜಗದ್ಗರು ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಗುರುಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಧಾರ್ಮಿಕ…

error: Content is protected !!