ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಾನ ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿ

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಾನ ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಆಹಾರ, ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ…

ಮನೆಯೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಲ್ಲದೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಸುಡದು

ಕೋಪವೆಂಬುದು ಪಾಪದ ಮೂಲ ಆಚಾರವರಿಯದೆ, ವಿಭವವಳಿಯದೆ, ಕೋಪವಡಗದೆ, ತಾಪ ಮುರಿಯದೆ, ಬರಿದೆ ಭಕ್ತರಾದೆವೆಂದು ಬೆಬ್ಬನೆ ಬೆರೆಯುವ ಕೇಡಿಂಗೆ ನಾನು ಮರುಗುವೆ ಕಾಣಾ…

ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂಬ ಅಸಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯರ ತರಹ ಕಾಣುವ ಅಸಮಾನ್ಯ ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ದುರಾಶೆ, ವಂಚನೆ , ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಿರ್ದಯಿ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡುತ್ತಿರುವ…

ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯ ಬರಹಗಾರ

ಯುವಕರ_ಐಕಾನ್_ತೇಜಸ್ವಿಯವರ_ಜನ್ಮದಿನ “ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವೀಧರನಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲ…

error: Content is protected !!