ಓದಿಯೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು

ಓದಿಯೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು!‘Pen is mightier than the sword'. ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪೆನ್ನು ಜುಜಬಿ…

ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಂಗಮ, ಸ್ವಾಮಿ, ಜಗದ್ಗುರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು

`ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ’ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ' ಎನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಶ್ರೀ ಬಸವ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಈ…

ಶರಣ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ

ಶರಣ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವ ಪ್ರಮಥಾದಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಶರಣ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಆ…

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ ನೀಡಿದ ಶರಣ ದಾಸೋಹಿ

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಬಿಡಿಸದ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವನೊಲ್ಲೆ,ರೋಷ ಹರುಷವ ಕೆಡಿಸದ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸೆ,ತಾಮಸಭ್ರಮೆಯನಳಿಯದ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹವ ಮಾಡೆ,ಪರಮಾನಂದವಲ್ಲದ ಪಾದೋದಕವ ಕೊಳ್ಳೆ,ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದವನುಣ್ಣೆ,ಆನೆಂಬುದನಳಿಯದ…

ಸನಾತನ – ಪ್ರಗತಿಪರ

ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ-ಪರಂಪರೆಗಳು ಬೆಳಕು ಕಂಡು ಜನರ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ, ಮೂಢಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ,…

ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಲ್ಲ !

ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ. ತನ್ನ ಉಳುವಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಕೋತಿ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿ ಕೋತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದುಮಿ…

ರೂಪಾಂತರಿಯ ಹಾವಳಿ – ವರ್ಷಾಚರಣೆ

ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಿನಂತಾಗದೆ ಸದಾ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯಂತಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಾವರವೇ ಸಾವು. ಜಂಗಮವೇ ಬದುಕು. ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿರುವುದು. ಜಂಗಮವೆಂದು…

ನಿಮ್ಮನ್ನವರು ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ – ಕುವೆಂಪು

“ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ… ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದ ತೊಳೆದು , ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥವೆಂದು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ…

ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆ

ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕರಗಿಸಿ ಎನ್ನ ಮನದ | ಕಾಳಿಕೆಯ ಕಳೆಯಯ್ಯಾ ||ಒರೆಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಂದೆನ್ನ |…

ಮಾದ ಎಂದರೆ ಹೊಲದೊಡೆಯ

ಹೊಲಯ, ಮಾದ, ಹಾಗೂ ರಾಜ ಈ ಮೂವರುಗಳ ವೃತ್ತಿ ಒಂದೇ ಸುಮೇರಿಯನ್ ಭಾಷೆಯು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ…

error: Content is protected !!