ಸನಾತನ – ಪ್ರಗತಿಪರ

ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ-ಪರಂಪರೆಗಳು ಬೆಳಕು ಕಂಡು ಜನರ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ, ಮೂಢಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ,…

ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಲ್ಲ !

ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ. ತನ್ನ ಉಳುವಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಕೋತಿ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿ ಕೋತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದುಮಿ…

ರೂಪಾಂತರಿಯ ಹಾವಳಿ – ವರ್ಷಾಚರಣೆ

ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಿನಂತಾಗದೆ ಸದಾ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯಂತಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಾವರವೇ ಸಾವು. ಜಂಗಮವೇ ಬದುಕು. ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿರುವುದು. ಜಂಗಮವೆಂದು…

ನಿಮ್ಮನ್ನವರು ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ – ಕುವೆಂಪು

“ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ… ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದ ತೊಳೆದು , ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥವೆಂದು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ…

ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆ

ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕರಗಿಸಿ ಎನ್ನ ಮನದ | ಕಾಳಿಕೆಯ ಕಳೆಯಯ್ಯಾ ||ಒರೆಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಂದೆನ್ನ |…

ಮಾದ ಎಂದರೆ ಹೊಲದೊಡೆಯ

ಹೊಲಯ, ಮಾದ, ಹಾಗೂ ರಾಜ ಈ ಮೂವರುಗಳ ವೃತ್ತಿ ಒಂದೇ ಸುಮೇರಿಯನ್ ಭಾಷೆಯು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ…

ಕರೆಯದೆ ಬಂದುದ, ಹೇಳದೆ ಹೋದುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ

ವಚನ ಸಾರ ಕರೆಯದೆ ಬಂದುದ, ಹೇಳದೆ ಹೋದುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ.ಅಂದಂದಿಂಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ.ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಉಣ್ಣದೆ ಹೋದುದನಾರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಾ! ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರು…

ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು !

ಸನಾತನವಾದಿ ‘ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು’..! ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಡ ಹಾಗೂ ಚಲನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂರ್ಘಷ ನಡದೇ ಇದೆ. ಸ್ಥಾವರವಾದಿಗಳ, ಸನಾತನಿಗಳ…

ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದದ ಆಚರಣೆ

‘ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದದ ಆಚರಣೆ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು, ಮತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಡಾ.ಸಿ.ಜಿ.ಲಕ್ಷೀಪತಿ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು..! ಸಿ.ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅವರು…

ಸೊಲಬಕ್ಕನವರ : ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು

ಸೊಲಬಕ್ಕನವರ : ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಸೊಲಬಕ್ಕನವರ ಸಾಕೀನ : ಹುಲಸೋಗಿ, ತಾ: ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ : ಧಾರವಾಡ, ಇದು…

error: Content is protected !!