ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಂಡ ಮಹಾಮನೆ

ಆದಿಯ ಲಿಂಗವ ಮೇದಿನಿಗೆ ತಂದು,ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದನಯ್ಯಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನು. ಆ ಮನೆಯ ನೋಡಲೆಂದು ಹೋದಡೆ,ಆ ಗೃಹ ಹೋಗದ ಮುನ್ನವೆಎನ್ನ ನುಂಗಿತ್ತಯ್ಯಾ !…

ತನ್ನ ತಾ ಅರಿವುದು ಕಣ್ಣೋ , ಕನ್ನಡಿಯೋ ?!

ಶರಣ ಕಾಮಾಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣರುಗಳು ತಮ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು , ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಗಳ ಕಾಯಕದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಗಳ…

ಹೆಣ್ಣು ಶೈವಾಗಮ ಮತ್ತು ಶರಣರು

೦ ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ದಿಂದಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೊಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ…

ವಚನಗಳ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕೂಗಿನ ಮಾರಿ ತಂದೆ

ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಾಗಿದ್ದ ಸಮಗಾರ ಹರಳಯ್ಯನ ಮಗ ಶೀಲವಂತನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ ಮಧುವರಸನ ಮಗಳು ಲಾವಣ್ಯವತಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗುವ…

ಶರಣ ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನದಿಯು ಅದು ನದಿಯೆಂದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಝರಿಗಳು, ಹಳ್ಳಗಳು, ಕೊಳ್ಳಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ…

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಾಣತನ

ಶರಣತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸತಿ ,ಲಿಂಗ ಪತಿ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನು ಶರಣರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮೀರಾ…

ಸತ್ಯಕ್ಕನ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು !

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯ ಹತ್ತಿದವು. ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಘಟ್ಟ ಬಂದಿತು.…

ಸಂಸಾರ ಎಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು !?

ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣರು ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶರಣರು ಹಿಂದಿನವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ…

ಶರಣ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ

12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯು, ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರದೆ ಸಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ರೂಪವನ್ನೂ…

ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ‌ ಬೀಜ !

೦ಮೇನಕಾ ಪಾಟೀಲ ಬೀದರ ತನ್ನ ರೂಪ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವಿದ್ಯೆ ಬಲಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಅತಿರೇಕದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ!…

error: Content is protected !!