ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮ

ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮ       ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ನವ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ , ಶಾಸನಗಳ ಬಲದಿಂದಲೂ, ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲಾಗದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆ, ಸ್ತ್ರೀ…

ವಿಶ್ವದೇಹಿಯಾಗಿ ಚರಿಸುವವನೆ ಜಂಗಮ – ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ

ನಿಂದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕುಂದದ ಜಗದ ಜಂಗಮ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಯುಗಯುಗಗಳು ಸಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಯುಗಗಳು ಸಂದರೂ ಈ ಜಗತ್ತು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಶರಣರು…

ತಾಯಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಾಚಾರ

ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಾಚಾರ ಚಿಕಾಗೊದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ “ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ” ಎಂಬ ಉದ್ಘಾರ ಹೊರಟದ್ದೆ…

ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣೇಂದ್ರೀಯಗಳು

ಕರಣೇಂದ್ರೀಯಗಳು 12 ನೇ ಶತಮಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪರಶಿವನ ಸಾದಖ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರ್ತಕಾಲವದು. ಸರಳ ಸುಂದರ ಆಡುಮಾತಿನ ರಚನೆಯ…

ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ದೇವರು

ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ದೇವರು ! ನಾನೊOದು ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿದೆ.ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ಜೂಯಾಲೋಜಿಸ್ಟಗಳನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸಿ ಅವರು…

ಶರಣ ಆದಯ್ಯನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಚಾರ

ಆದಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಚಾರ 12 ನೇ ಶತಮಾನ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ…

ವೇದ ಪರಂಪರೆಯ ಭಂಜಕ ಬಸವಣ್ಣ

ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ…

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ತಳಹದಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳು ಹದನರಿದು ಹರಗುವ | ಬೆದೆಯರಿದು ಬಿತ್ತುವ ||ಸಸಿ ಮಂದವಾದಡೆ…

ಮೌಢ್ಯಗಳ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಶರಣರು

ಸೂತಕಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಶರಣರು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನು ಸುಮಾರು 60 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ವಚನಕಾರರು ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.…

ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ   ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ…

error: Content is protected !!