ಶರಣರ ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ

ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘ ಜೀವಿ .ಯಾವುದಾದರು ಸಂಗ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಯಸುತ್ತಾನೆ.ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಒಬ್ಬನೆ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಂದು ಗಂಡನಾಗುತ್ತಾನೆ.ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ…

ಶರಣ ಗಾವುದಿ ಮಾಚಯ್ಯ

✍️ ರವೀ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರು ತಮ್ಮಗಳ ಚರಿತ್ರೆಗಿಂತ ತಮ್ಮಗಳ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟವರು.  ಶರಣರು ಒಂದು…

ಶಿವಶರಣೆ ಗಂಗಮ್ಮ

೦ರವೀಶ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶರಣೆ ಗಂಗಮ್ಮ  ( ಹಾದರ ಕಾಯಕದ ಮಾರಯ್ಯನ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ) 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ…

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ; ಖಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ

ಬಸವಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ; ಖಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲತೊರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಕೆಸರು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಳಲುತವರಾಜದ ನೆರೆ ತೊರೆಯಂತೆ ಆದ್ಯರ ವಚನವಿರಲುಬೆರೆ…

ಶರಣ ಕೋಲ ಶಾಂತಯ್ಯ

೦ ರವಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಶರಣ ಕೋಲ ಶಾಂತಯ್ಯನವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಕಾಲೀನನವರು.  ಈತನೊಬ್ಬ 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣ ಹಾಗೂ…

ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರೆ ಮಾದರಿ

೦ಸಾಯಿಕುಮಾರ ಇಜೇರಿ ಶಾಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ…

ಶ್ರಾವಣದ ನೇಮ, ವೃತಾಚರಣೆ

ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದ ಭಾವನೆ(ಭಯದ)ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ೧೨ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತ ಬಂದ…

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಂಡ ಮಹಾಮನೆ

ಆದಿಯ ಲಿಂಗವ ಮೇದಿನಿಗೆ ತಂದು,ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದನಯ್ಯಾ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನು. ಆ ಮನೆಯ ನೋಡಲೆಂದು ಹೋದಡೆ,ಆ ಗೃಹ ಹೋಗದ ಮುನ್ನವೆಎನ್ನ ನುಂಗಿತ್ತಯ್ಯಾ !…

ತನ್ನ ತಾ ಅರಿವುದು ಕಣ್ಣೋ , ಕನ್ನಡಿಯೋ ?!

ಶರಣ ಕಾಮಾಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣರುಗಳು ತಮ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು , ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಗಳ ಕಾಯಕದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಗಳ…

ಹೆಣ್ಣು ಶೈವಾಗಮ ಮತ್ತು ಶರಣರು

೦ ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ದಿಂದಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೊಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ…

error: Content is protected !!