ಮನಕಂಜಿ ನಡಕೊಂಬುದೆ ಚೆಂದ

ಮನಕಂಜಿ ನಡೆಕೊಂಬುದೆ ಚೆಂದಶಿವಚಿಂತೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮನುಜರು-ಸಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಸಿರ ಹುಳು, ಹುಟ್ಟವೆ ದೇವಾ?ಕಾಡ ಮೃಗವೊಂದಾಗಿರಲಾಗದೆ, ದೇವಾ?ಊರ ಮೃಗವೊಂದಾಗಿರಲಾಗದೆ, ಹರನೆ?ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರಿಲ್ಲದ ಊರು,…

ಕಾಳ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಿರಿ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ

ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ, ಉಳ್ಳವರ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪರವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನೋಟ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದು ತಳ ಸಮುದಾಯದ,…

ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರೆ !

ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರೆ ! ಹರಿಯ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ,ಅಜನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ,ಇಂದ್ರನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ,ಚಂದ್ರನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ,ಮಾಯೆ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬ…

ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಖಾಕಿಯೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ

ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ! ಒಂದೆರಡು ಗುಟುಕು ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಗುಟುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಯಾಕೋ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವಿಹ್ವಲವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು‌‌. ಮನದೊಳಗಂದು ಆಂತರ್ಯುದ್ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಿತ್ತು. ಅದೇನೋ…

ಮಠ-ಮೀಸಲಾತಿ-ರಾಜಕಾರಣ

ಮಠ-ಮೀಸಲಾತಿ-ರಾಜಕಾರಣ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮವರೆಂದು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸಿದವರು. ಸತ್ಯಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿ, ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠುರಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿದವರು. ದಯೆ,…

ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ, ಅನುಭಾವ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು

ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪದ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ನಂತರ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಮಠದ ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ದವಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು…

ಪ್ರಾಚೀನ ಬಾಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಅರ್ವಾಚೀನ ಬಸವ ದರ್ಶನ

ಈಶಾನ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪದೇಶವಾಗಿರುವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದು 17,500 ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ…

ಬಸವ ಪುರಾಣ : ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳು

ಬಸವ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಕೆಲವು ವಚನಕಾರರು ಸಾಹಿತ್ಯ 11 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 11…

ಬುಡ್ಗ ಜಂಗಮರ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

ಕಲೆಯೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬುಡ್ಗ ಜಂಗಮರ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಗ ಜಂಗಮ್ ಸಮುದಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಡಿ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ…

ಬಸಪ್ಪನವರಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭ

ಶರಣ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ' ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ನೆನಪಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ದೇಹ ಎರಡಾಗಿದ್ದರೂ…

error: Content is protected !!