ಶರಣ ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯನವರು

೯೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಶರಣರು. ’ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಶರಣ…

ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತಲು ಶರಣರು ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು

ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತಲು ಶರಣರು ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು     ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಲಿಂಗಾಯತ…

ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ…

ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ… ಪ್ರಣತಿಯೂ ಇದೆ ಬತ್ತಿಯೂ ಇದೆ; ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗುವಡೆ, ತೈಲವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭೆ ತಾನೆಲ್ಲಿಯದೊ? ಗುರುವಿದೆ ಲಿಂಗವಿದೆ; ಶಿಷ್ಯನ ಸುಜ್ಞಾನ…

ಸತ್ಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ ?

ಸತ್ಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ ? ಶಿವಚಿಂತೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮನುಜರು ಸಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಸಿರ ಹುಳು ಹುಟ್ಟವೆ ದೇವಾ ಕಾಡ ಮೃಗವೊಂದಾಗಿರಲಾಗದೆ, ದೇವಾ…

ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡಾದು ಬರೀ ಐನೋರಿಗೆ ಬರಕೊಟ್ಟಾದೇನ ?

ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡಾದು ಬರೀ ಐನೋರಿಗೆ ಬರಕೊಟ್ಟಾದೇನ ? —————————- ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಣವನರಸುವರೆ ? ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನರಸುವರೆ? ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅರಸುವರೆ ?…

ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕ

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕಳು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ…

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾಲಿನ್

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಬ್ರಾಹಣ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕೂದಲು ಸೀಳುವ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ…

ಉಣ್ಣಿ ಕೆಚ್ಚಲ ಹತ್ತಿ ಉಂಬುದೆ ನೊರೆವಾಲ ?

ಉಣ್ಣಿ ಕೆಚ್ಚಲ ಹತ್ತಿ ಉಂಬುದೆ ನೊರೆವಾಲ ? ಉಣ್ಣೆ  ಕೆಚ್ಚಲ ಹತ್ತಿ ಉಂಬುದೆ ನೊರೆವಾಲ ? ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣದವನು ಆ…

ಅಂತೆ,ಕಂತೆಯೆ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆಯ ಬಂಡವಾಳ

ಅಂತೆ,ಕಂತೆಯೆ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆಯ ಬಂಡವಾಳ ————————————– ಸೆಟ್ಟಿಎಂಬೆನೆ ಸಿರಿಯಾಳನ ಮಡಿವಾಳನೆಂಬೆನೆ ಮಾಚಯ್ಯನ ಮಾದಾರನೆಂಬೆನೆ ಚನ್ನಯ್ಯನ ಡೋಹಾರನೆಂಬೆನೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಆನು ಹಾರುವನೆಂದಡೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ನಗುವನಯ್ಯ.…

ಕಾರ್ಲಮಾರ್ಕ,ಲೆನಿನ್ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ ನುಲಿಯ ಚೆಂದಯ್ಯ

ನುಲಿಯ ಚೆಂದಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶರಣ. ಚೆಂದಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೊರವರ ಜನಾಂಗದವನು, ನಾರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು,…

error: Content is protected !!