ರಕ್ತಪಾತ ಹೇಡಿಯ ಅಸ್ತ್ರವೇ ಹೊರತು, ಧೀರನ ಅಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.

ರಕ್ತಪಾತ ಹೇಡಿಯ ಅಸ್ತ್ರವೇ ಹೊರತು, ಧೀರನ ಅಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಮಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದ ನೂಪುರ ಶರ್ಮಾಳ ಪರವಾಗಿ…

ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ!

ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ! ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ‘ಸಂತೋಷ’ ಮರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ‘ಸಂತೋಷ’…

ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ

ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ ದೇವರುಗಳ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಆರಂಭದಿ0ದಲೂ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೆ . ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ…

ಬಯಲ ಧರ್ಮದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂಬ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ? ಭಾಗ _ ೪

ಬಯಲ ಧರ್ಮದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂಬ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ? ಭಾಗ _ ೪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದುದು. ಗುಡಿಯೊಳಗೆ…

ಅನುಭಾವಿಗಳ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಟ್ಟಿದರು -೩

ಅನುಭಾವಿಗಳ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಟ್ಟಿದರು -೩ ಭಾಗ – ಮೂರು ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಹಿಂದೆಯೂ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇದೆ.…

ಮಂತ್ರ ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾವರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿದರೆ ?-೨

ಮಂತ್ರ ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾವರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿದರೆ ? ಪೀರಪಾಷಾ ಬಂಗ್ಲೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಗಿತ್ತೆ ? ಮಾಲಿಕೆ +೨  ಶರಣರು…

ಪೀರಪಾಷಾ ಬಂಗ್ಲೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಗಿತ್ತೆ ?

ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಮಗ ಭಂಗಿ ನೆಟ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವರು ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೀರಪಾಷಾ ಬಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ…

ದುಷ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತದೆ

ದುಷ್ಟ ಬೀಜ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತದೆ ತನಗೆ ಮುನಿವರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲೇಕಯ್ಯಾ ತನಗಾದ ಆಗೇನು ಅವರಿಗಾದ ಚೇಗೆಯೇನು ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ…

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು

*ನಿರ್ಮಮಕಾರ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದರು.* ಗುರುವೆಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಇವರು ಜಗದ್ಗುರುವಲ್ಲ‌ ಶ್ರೀಸಾಮನ್ಯನ ಗುರು‌ ಇವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದರು. “ಉರಿ…

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಹುಮುಖಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಗತ್ಯ

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಹುಮುಖಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ…

error: Content is protected !!