ವಚನಗಳು

ಸರಕಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ರಚಿಸಬಹುದು

ಬೀದರ : ೧೭: ರವಿವಾರದಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅನುಭಾವ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿಗಳು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆದ ನಿಜಗುಣ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ;ಬಸವಣ್ಣನವರ…

ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

ಸರಕಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ರಚಿಸಬಹುದು

ಬೀದರ : ೧೭: ರವಿವಾರದಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅನುಭಾವ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿಗಳು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆದ ನಿಜಗುಣ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ;ಬಸವಣ್ಣನವರ…

ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ

ಸರಕಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ರಚಿಸಬಹುದು

ಬೀದರ : ೧೭: ರವಿವಾರದಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅನುಭಾವ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿಗಳು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆದ ನಿಜಗುಣ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ;ಬಸವಣ್ಣನವರ…

ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಬಸವಣ್ಣ

ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಬಸವಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವ ವಿತಂಡ ವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ. ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಾವು ನಂಬಿದ ಧರ್ಮದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹಠವಾದಿಗಳಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ…

ಅಂಕಣಗಳು

ಸರಕಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ರಚಿಸಬಹುದು

ಬೀದರ : ೧೭: ರವಿವಾರದಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅನುಭಾವ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿಗಳು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆದ ನಿಜಗುಣ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ;ಬಸವಣ್ಣನವರ…

error: Content is protected !!