ಬಯಲ ಧರ್ಮದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂಬ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ? ಭಾಗ _ ೪

ಬಯಲ ಧರ್ಮದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂಬ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ? ಭಾಗ _ ೪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದುದು. ಗುಡಿಯೊಳಗೆ…

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ…

ಅನುಭಾವಿಗಳ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಟ್ಟಿದರು -೩

ಅನುಭಾವಿಗಳ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಟ್ಟಿದರು -೩ ಭಾಗ – ಮೂರು ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಹಿಂದೆಯೂ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇದೆ.…

ಮಂತ್ರ ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾವರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿದರೆ ?-೨

ಮಂತ್ರ ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾವರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿದರೆ ? ಪೀರಪಾಷಾ ಬಂಗ್ಲೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಗಿತ್ತೆ ? ಮಾಲಿಕೆ +೨  ಶರಣರು…

ಪೀರಪಾಷಾ ಬಂಗ್ಲೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪವಾಗಿತ್ತೆ ?

ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಮಗ ಭಂಗಿ ನೆಟ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವರು ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೀರಪಾಷಾ ಬಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ…

ಭೂಮಿ ಹೇಮಗಳು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ !

ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ_ ಅವು ಜಗಕ್ಕಿಕ್ಕಿದ ವಿಧಿ. ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ. ಅಂತಪ್ಪ ದಿವ್ಯರತ್ನವ ಕೆಡಗುಡದೆ…

ಜೀವನೋತ್ಸಹ

*ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ* ಸತ್ತೆನೆಂದೆನಬೇಡ; ಸೋತೆನೆಂದೆನಬೇಡ । ಬತ್ತಿತೆನ್ನೊಳು ಸತ್ತ್ವದೂಟೆಯೆನಬೇಡ ॥ ಮೃತ್ಯುವೆನ್ನುವುದೊಂದು ತೆರೆಯಿಳಿತ; ತೆರೆಯೇರು । ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಪುದು ನಾಳೆ – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ…

ಕಲ್ಲಬಿತ್ತಿ ಫಲವ ಪಡೆಯಬಹುದೆ ? ದಿಟದ ಬೀಜದಂತೆ ?

ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆ ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಅನುಭಾವದ ಖಣಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ ಕನ್ನಡಿ.

ಹೊನ್ನ ನೇಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವರೆ ?

ಹೊನ್ನ ನೇಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವರೆ ? ಹೊನ್ನ ನೇಗಿಲಲುತ್ತು ಎಕ್ಕೆಯ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತುವರೆ ಕರ್ಪುರದ ಮರನ ತರಿದು ಕಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಲಿಯನಿಕ್ಕುವರೆ…

ಬೇವಿನಂಥ ಕಹಿ ಗುಣ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ

ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟಿ,ಆಕಳ ಹಾಲನೆರೆದು, ಜೇನುತುಪ್ಪವ ಹೊಯ್ದಡೆ, ಸಿಹಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೆ, ಕಹಿಯಹುದಲ್ಲದೆ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ಕೂಡೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. ಬಸವಣ್ಣನವರ…

error: Content is protected !!