ರಕ್ತಪಾತ ಹೇಡಿಯ ಅಸ್ತ್ರವೇ ಹೊರತು, ಧೀರನ ಅಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.

ರಕ್ತಪಾತ ಹೇಡಿಯ ಅಸ್ತ್ರವೇ ಹೊರತು, ಧೀರನ ಅಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಮಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದ ನೂಪುರ ಶರ್ಮಾಳ ಪರವಾಗಿ…

ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ!

ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ! ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ‘ಸಂತೋಷ’ ಮರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ‘ಸಂತೋಷ’…

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಚಿಂತಕ ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಶೂದ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆ. ಎಚ್.…

ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪಠ್ಯ ಕೈ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ

Yadgir : 27 : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ0ತೆ…

ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ

ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ ದೇವರುಗಳ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಆರಂಭದಿ0ದಲೂ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೆ . ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ…

ಅಪ್ಪನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಬರಲಾರವು !?

ಹುಟ್ಟದ ಬೀಜವಿರ್ದಡೇನಯ್ಯಾ ಧರೆಯೊಳಗೆ ? ಅಟ್ಟುಣಬಾರದ ಮಡಕೆ ಇರ್ದಡೇನಯ್ಯಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ? ಶಿವ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಮನವಿರ್ದಡೇನಯ್ಯಾ ತನುವಿನೊಳಗೆ ? ಕೆಚ್ಚಲ…

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೂ : ಮೋದಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆಯೂ

ಕವಿತ್ವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಕಳವಳಿಸಿ ಕೆಟ್ಟರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರು ಬುದ್ಧಿ ಹೀನರಾದರು ಪವನ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಹದ್ದು ಕಾಗೆಗಳಾದರು. ಜಲ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಮೀನಗಳಾದರು…

ಕುವೆಂಪುರವರನ್ನು ಕಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ !

ಕುವೆಂಪುರವರನ್ನು_ ಕಾಡಿದ_ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ! ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮನುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೆಂಬಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಧೋರಣೆ ಗಳನ್ನು…

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯ ಬೇಡ : ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ, ವಿಷಯ : ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು…

ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಿಗ ೨೫ ವರ್ಷ !

ವಾರ ತಿಥಿ ಲಗ್ನಂಗಳೆಂದು ಬೇರೊಂದ ಮಾಡುವನ್ನಬರ ತ್ರಿವಿಧಪೂಜೆ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಅನುವನರಿತುದೆ ನೇಮ. ಕಾಲ ಉಚಿತಕ್ಕೆ ಬಂದುದ ಕೂಡಿಕೊಂಬುದೆ ನಿತ್ಯ. ಈ…

error: Content is protected !!