*ಲಿಂಗಾಯತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕೃತ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವೆ?*

ಮೈಸೂರು ಜನಗಣತಿಯ ಮಹತ್ವ (1871) *ಲಿಂಗಾಯತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕೃತ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವೆ?* ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಎರಡನೇ…

*ಎರಡು ಕಾಲಿನವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ತಾವು ಗಣಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ*

*ಎರಡು ಕಾಲಿನವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ತಾವುಗಳು ಗಣಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ* 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ…

*ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪರುಷ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕೆ ?*

*ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪರುಷ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕೆ ?* ಬಸವ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗುರು ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯವರ ಹಾಗೂ ಗುರು…

*ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧಿವೇಶನವೂ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಿಯರೂ*

*ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧಿವೇಶನವೂ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಿಯರೂ*   ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಥಮ…

*ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು?*

*ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಏಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು?* *ಕೈಯ ಸಂಕಲೆಯ ಕಳೆದೆಯಲ್ಲಾ ಕಾಲ ಸುತ್ತಿದ ಪಾಶವ ಹರಿದೆಯಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿರ್ದ ಬಲೆಯ ಕುಣ…

*ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯ ಮಠ**

*ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯ ಮಠ* ಮಠ- ಮಠಾಧೀಶರು ಅಂದರೆ ಮಾರು ದೂರ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯ…

*ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು*

*ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು* ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣ ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.…

*ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು- ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ*

*ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು- ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ* ಇದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೪-೨೫ ರಂದು ವೀರಶೈವ /ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ…

*ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರೆ ನಿಮ್ಮ ದುರುಳತನ ಈಗಲಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ*

*ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರೆ ನಿಮ್ಮ ದುರುಳತನ ಈಗಲಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ* ಕರ್ನಾಟಕದ  ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರೆ ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು…

ಆರಾಧ್ಯ ಜಂಗಮರ ನಡೆ ,ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಉರುಲು ?!

1891ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಶೂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂದ್ರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ…

error: Content is protected !!