ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿಹಿತವಾಗಿಪ್ಪುದು ಶಿವಂಗೆ

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಚನಕಾರ ಜೇಡರದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ದುಗ್ಗಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗ. ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ವೃತ್ತಿ ನೇಯ್ಗಯ ಕಾಯಕ . ದುಗ್ಗಳೆ ಮಹಾನ್…

ದೇವರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಾಳಿ ಇರಬಾರದು

ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರ ಸೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ದೇವರು, ಗುಡಿ ,ಗುಂಡಾರಗಳು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೆಳಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಗುಡಿ,ಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ಗಳು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು…

ಹುರಳಿಲ್ಲದ ಸಿರಿಯ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ

  *ಸಕಲ ದೇಶ, ಕೋಶ,ವಾಸ,ಭಾಂಡಾರ,ಸವಾಲಕ್ಷ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು,ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬಂದು ಶರಣರ ಸುಂದರವಾದ ಲಿಂಗ ಗಾಳಿ ಪರಮಾನುಭವದ ಸಂದೇಶ ದುಡಿತವೇ…

ಪಂಚಾಂಗ,ವಾಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಬದುಕಲು !

ಹೊಸದಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲೆಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ, ಮನೆ…

ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ದೇವರೂ ಬೇಡ !

ಸತ್ಯ, ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣರು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ದುಡಿಯದೆ ಜೊತಿಷ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ,ಪಂಚಾಂಗ,…

ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವುಗಳುಳ್ಳ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವುಳ್ಳ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಧಾರೆಯ ಆಳˌ ಹರವು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ. ~ ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳು…

ಕೂಟದಿಂದ ಕೂಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲ್ಲ !

0 ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ನರಕವಾಗಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ಬಿತ್ತಿರುವ…

ವೇದವ ಮೀರಿದ ಮಹಾವೇದಿಗಳು ಲಿಂಗವಂತರು

ಯಾವಾಗ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಓದಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ…

ಬಸವ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾರಣಗಳು ?

ಈ ಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ : ೧. ಬಸವನನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತನ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೂ…

ನುಗ್ಗು ನುಸಿಯ ಮಾಡುವ

ಒಂದುಮಾತು ಎನ್ನಬಹುದೇ ಶಬ್ದ ಸಾರಾಯವನು? ಕೂಡಲಸಂಗಮನಾಥನ ನಂಬಿಗೆ ಒಲಿದು ಓ ಎಂದೆಂದನೊಂದು ಮಾತೆನ್ನಬಹುದೆ ಒಂದು ಮಾತೆನ್ನ ಬಹುದೆ ಶರಣರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ?? ಬಸವಾದಿ…

error: Content is protected !!