*ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಾಡು*

*ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಾಡು* ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಬಸವನ ಹಾಡು ಇದು ಬಾ ಬಸವಣ್ಣ ಬಾರೋ…

*ಬೆಳಗಾಯಿತೆಳಮ್ಮ ಗುರು ಬಸವರ ನೆನೆಯಮ್ಮ*

*ಬೆಳಗಾಯಿತೆಳಮ್ಮ ಗುರು ಬಸವರ ನೆನೆಯಮ್ಮ* ಬೆಳಗಾಯಿತೆಳಮ್ಮ, ಬೆಳಗಾಯಿತೆಳಮ್ಮ ಬಸವರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರು ಬಸವರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಬಸವರ ನೆನೆದು ಹಸನಾದವು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕಾಣಾ…

*ಎಲ್ಲರಂತ್ತಲ್ಲದ ಬಸವಣ್ಣನವರು*

♥*ಎಲ್ಲರಂತ್ತಲ್ಲದ ಬಸವಣ್ಣನವರು* ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಎಲ್ಲರಂತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಮೃದುವೂ ಹೌದು ಮಧುರವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ವೇಳೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವೂ ಹೌದು.…

*ಕೆರೆಯ ನೀರು, ಮರದ ಪುಷ್ಪ ಧರಿಸಿದಡೇನು ಅಯ್ಯಾ,ಆಗುವುದೆ ಆಗುವುದೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ?*

*ಕೆರೆಯ ನೀರು, ಮರದ ಪುಷ್ಪ ಧರಿಸಿದಡೇನು ಅಯ್ಯಾ,ಆಗುವುದೆ ಆಗುವುದೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ?* ಕೆರೆಯ ನೀರು, ಮರದ ಪುಷ್ಪ ಧರಿಸಿದಡೇನು ಅಯ್ಯಾ,ಆಗುವುದೆ ಆಗುವುದೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ?ನೀರೆರೆಯಕ್ಕಾತನೇನು…

*ಅದುಮಿದಷ್ಟು ಮೇಲೆದ್ದು ಚಿಗುರಬಲ್ಲ, ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಳ ಚಾಚಿ ಹಬ್ಬಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ*

*ಅದುಮಿದಷ್ಟು ಮೇಲೆದ್ದು ಚಿಗುರಬಲ್ಲ, ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಳ ಚಾಚಿ ಹಬ್ಬಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ* -ಕೆ. ಆರ್. ಮಂಗಳಾ “ಬಾಳಲೇ? ಬಾಳಿಗಂತ್ಯವ ತರಲೇ?”…

ಹಾದಾಡುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲಿ | ಹೊಯ್ದಾಡದ ದೀಪ, ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿ

*ಆಡಲಿಲ್ಲವಯ್ಯಾನಾನು ಹೆಣ್ಣು ರೂಪಧರಿಸಿ* ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವೇ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವ-ಆತ್ಮ…

ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು,ಮನವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು 

ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು,ಮನವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು  ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆದಷ್ಟು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ನಾವು ಹಣ,ಬಂಗಾರ, ಆಸ್ತಿ…

ಮಿತ ಭೋಜನ, ಮಿತ ಮಾತು ಮಿತ ಆಹಾರ ಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೆ ನಾವಾಗಬಹುದು

ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದಡೆ ನಿರೋಗಿ; ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದಡೆ ಸಶಕ್ತ; ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದಡೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವವನು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದಡೆ ಪ್ರಳಯವ ಮೀರುವವನಲ್ಲ. ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ…

ಎರಡೆಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಗೀತವ ಹಾಡಿದಡೇನಯ್ಯಾ ? ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ.

ಎರಡೆಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಗೀತವ ಹಾಡಿದಡೇನಯ್ಯಾ ? ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. ಎರಡೆoಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಗೀತವ ಹಾಡಿದಡೇನಯ್ಯಾ ? ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ.…

ಆವ ಮಡಕೆಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾದ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ

ಆವ ಮಡಕೆಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾದ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣ ಮಡಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮಡಕೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ.ಅರಮನೆ ಗುರುಮನೆ ಹಿರಿದಾದ ಕಾರಣ-ಹಾದರ ಸಲ್ಲದು ಕಾಣಾ,…

error: Content is protected !!