ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

*ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ?*

*ಡಾ‌.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ?* ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹನಿಗೂಡಿದವು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಸೂತಕ ಭಾವ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಜಡತ್ವ. ಆ ದಿವಸ ೩೦.೮. ೨೦೧೫ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದವನು…

ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ

*ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ?*

*ಡಾ‌.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ?* ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹನಿಗೂಡಿದವು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಸೂತಕ ಭಾವ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಜಡತ್ವ. ಆ ದಿವಸ ೩೦.೮. ೨೦೧೫ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದವನು…

*ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ ಶಿವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಏನೇನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ?*

*ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ ಶಿವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಏನೇನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ?* ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನಲಾದ ಶಿವಪುರಾಣಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ೨೦ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ- 1. ಪತಿ ಊಟಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ…

ಅಂಕಣಗಳು

*ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ?*

*ಡಾ‌.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ?* ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹನಿಗೂಡಿದವು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಸೂತಕ ಭಾವ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಜಡತ್ವ. ಆ ದಿವಸ ೩೦.೮. ೨೦೧೫ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದವನು…

ಬಸವಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿರಿ

ಬಸವಮಾರ್ಗ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಮಠಾಧಿಪತಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಯ ತುತೂರಿ ಅಲ್ಲ.
ನಿರ್ಭಯ,ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಶರಣ ತತ್ವಗಳ ಪಸರಿಸುವುದೆ ಬಸವಮಾರ್ಗದ ಗುರಿ.
ಬಸವಮಾರ್ಗದ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯ,ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು.
ಬಸವಮಾರ್ಗ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀವೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ನೀವೇ ಇದನ್ನು ನೀರೆರೆದು ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದವರು.

error: Content is protected !!