ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

*ಉಡುತಡಿ ಅಕ್ಕನ ದೇವಾಲಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು*

ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತ ಗುರು ವಿಶ್ವಬಂಧು ಮರುಳಸಿದ್ದರು‌..! *ಉಡುತಡಿ ಅಕ್ಕನ ದೇವಾಲಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು* ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳವಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಕ್ಕನಾಗಿ, ಹೀಗೆ…

ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ

*ಉಡುತಡಿ ಅಕ್ಕನ ದೇವಾಲಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು*

ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತ ಗುರು ವಿಶ್ವಬಂಧು ಮರುಳಸಿದ್ದರು‌..! *ಉಡುತಡಿ ಅಕ್ಕನ ದೇವಾಲಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು* ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳವಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಕ್ಕನಾಗಿ, ಹೀಗೆ…

*ಲಿಂಗಾಯತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕೃತ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವೆ?*

ಮೈಸೂರು ಜನಗಣತಿಯ ಮಹತ್ವ (1871) *ಲಿಂಗಾಯತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕೃತ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವೆ?* ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಎರಡನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ) ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ-ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಚಳುವಳಿಯ ಕೂಗು ವಚನ-ಆಧಾರಿತವಾದುದು. ವಚನಗಳ ಆಶಯದಂತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮರು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ…

ಅಂಕಣಗಳು

*ಉಡುತಡಿ ಅಕ್ಕನ ದೇವಾಲಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು*

ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತ ಗುರು ವಿಶ್ವಬಂಧು ಮರುಳಸಿದ್ದರು‌..! *ಉಡುತಡಿ ಅಕ್ಕನ ದೇವಾಲಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು* ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಳವಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಕ್ಕನಾಗಿ, ಹೀಗೆ…

ಬಸವಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿರಿ

ಬಸವಮಾರ್ಗ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಮಠಾಧಿಪತಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಯ ತುತೂರಿ ಅಲ್ಲ.
ನಿರ್ಭಯ,ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಶರಣ ತತ್ವಗಳ ಪಸರಿಸುವುದೆ ಬಸವಮಾರ್ಗದ ಗುರಿ.
ಬಸವಮಾರ್ಗದ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯ,ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು.
ಬಸವಮಾರ್ಗ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀವೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ನೀವೇ ಇದನ್ನು ನೀರೆರೆದು ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದವರು.

error: Content is protected !!