ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೋಕ್ಷವಂತೆ , ಹೌದೆ ?!

ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಕಾಶಿಯ ವಿಶ‍್ವನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಸವಕಲು…

ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತ ಕೊಂಕು ಮಾತು ಬೇಡ

ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕರ್ಣಧಾರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ” ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪಯಣ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ…

ಮಾಂಸ ಆಹಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠವೊ ? ಕನಿಷ್ಠವೋ ?!

ಕೋಲಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರನೊಬ್ಬ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ “ ನಾನು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓದಿರುವೆ. ಶರಣ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿವೆ.…

error: Content is protected !!